Tarieven

 M.i.v. 1 januari 2024 

Individueel consult

30 minuten €  70,00

45 minuten € 105,00

60 minuten € 140,00

 

 

Relatietherapie

Relatietherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars en is m.i.v. 1 januari 2023 vrijgesteld van BTW.

De intake duurt meestal 2 x 45 minuten. Na afloop bekijken we samen naar het eventuele vervolgtraject en hoe we het beste de afspraken kunnen plannen.

Dat houdt in dat de vervolgafspraken 60, 75 of 90 minuten kunnen duren.

45 minuten € 105,00

60 minuten € 140,00

Na 18.00 uur, in het weekend en op feestdagen 1,5 x tarief.

 

Telefonische consulten en skype-/facetime gesprekken

Hier gelden dezelfde tarieven als voor face-to-face consulten. Dit geldt eveneens voor e-mail of een andere vorm van briefwisseling. U krijgt na afloop de nota toegezonden. Deze dient te worden overgemaakt binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Voor het verzenden van een betalingsherinnering worden kosten in rekening gebracht. Voor het verzenden van een eerste betalingsherinnering € 6,25. Voor het verzenden van een tweede betalingsherinnering € 12,50. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Bij het uitblijven van een betaling wordt de inning van de openstaande bedragen uit handen gegeven aan incassobureau MediCas.

MediCas zorgt daarna voor de financiële afhandeling.

 

Betaling

Na afloop van elke sessie of aan het eind van de maand ontvangt u de nota.

De rekening dient te worden overgemaakt binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. U dient zelf zorg te dragen voor de eventuele afwikkeling met uw verzekeringsmaatschappij.­ U dient mij het verschuldigde bedrag over te maken en de nota terug te vorderen bij uw verzekering.

In het geval van een gecontracteerde zorgverzekering wordt de nota via hen verrekend.

 

Afzeggen

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen, dan wordt het op prijs gesteld dat u de afspraak zo snel mogelijk annuleert.

U kunt dit per mail doen tot uiterlijk 48 uur, 2 werkdagen, van tevoren.

N.B: Het weekend dus NIET meegerekend.

Wanneer u de afspraak niet op tijd afzegt, worden de kosten in rekening gebracht.