Tijdens het eerste gesprek, het zogenaamde intake gesprek, maken we kennis met elkaar en inventariseren we de aard en ernst van de klachten. Gevraagd zal worden o.a. waarom u nu komt, of u al eerder in therapie bent geweest, wat u tot nu toe gedaan hebt om met de problemen om te gaan, gezin van herkomst, ingrijpende levenservaringen enz. Op basis hiervan vindt de diagnostiek plaats.
U kunt in het gesprek ook aangeven wat uw verwachtingen zijn van de behandeling. We overleggen met elkaar wat haalbaar is en welke vorm van therapie het beste aansluit bij de problematiek. 

 

Het intakegesprek duurt meestal 60 tot 90 minuten. Soms zijn er meerdere intake gesprekken nodig.

In de laatste 10 minuten vindt steeds een evaluatie plaats en maken we indien gewenst in overleg afspraken voor het vervolg.