Intervisie

Psychologisch Adviesbureau maakt deel uit van een intervisiegroep. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je een beroep doet op collega's om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Doel is inzicht te krijgen in je eigen handelen.

Dit meedenken gebeurt door het inbrengen van volledig geanonimiseerde casussen en het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Samen kun je brainstormen over eventuele interventies en van elkaar leren.

Supervisie

Bij Psychologisch Adviesbureau kunt u ook terecht voor supervisie. Voor professionals die met mensen werken is het belangrijk de eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in het contact met cliënten. Supervisie leert je daar zicht op te krijgen en adequaat te handelen.

In de supervisie breng je onder woorden wat jou beweegt en wat dit betekent, opdat je weet wat je doet en waarom. Je leert van een “oudere” collega te reflecteren op je eigen manier van werken.